Termovizijska ispitivanja i pregledi

Rafinerije i petrokemijske industrije

• ispitivanje kotlovskih postrojenja i parovoda radi uvida u ispravnost izolacija, te procjene toplinskih gubitaka
• ispitivanje sigurnosti i ispravnosti visokonaponskih elektro postrojenja

HEP, pogoni elektro-prijenosa i proizvodnje

• ispitivanje sigurnosti i ispravnosti visokonaponskih elektro postrojenja, redovni godišnji pregledi


Dijagnostika stanja radnih sustava i objekata primjenom termovizije

Termovizijski sistem IQ ima sposobnosti registriranja infracrvenih zraka elektromagnetskog spektra s valnim duljinama u rasponu od 0,4 µm do 5,6 µm koje isijavaju sva topla tijela u dijelu spektra nedostupnom ljudskom oku. Koristeći takvu opremu moguće je snimiti svaki termički proces s temperaturama u rasponu od -40°C do +1400°C, s preciznošću od 0,1°C, na udaljenosti od 0,5m do ∞.

Termovizijski sistem IQ je sastavljen od detektora za registriranje infracrvenog zračenja i procesora koji registrirano zračenje prevodi u kolor sliku na monitoru gdje svaka boja označava jedno temperaturno područje. Putem programskih funkcija određuje se intenzitet temperatura (u °C) na ispitivanom objektu. Slika s monitora dokumentira se putem videoprintera kao termografija ili ostaje memorirana u procesoru što je osnovna podloga i sastavni dio izvještaja o ispitivanju.

Kako je osnovni zahtjev pri eliminiranju toplinskih gubitaka ispravna dijagnostika i lokacija, termalni video sistem nezamjenjiv pri snimanju grijanih građevinskih objekata, strojarskih ili elektroenergetskih postrojenja.

Vanjskim snimanjem grijanih građevinskih objekata se idealno mogu pronaći mjesta toplinskih gubitaka, kako transmisijskih gubitaka zbog nedovoljne izolacije ili toplinskih mostova, tako i ventilacionih gubitaka zbog fuga na vratima i prozorima. Dodatnom analizom se može proračunati i ekonomska isplativost sanacije.

Snimanje strojarskih postrojenja se vrši na vanjskom prostoru i u unutrašnjosti objekta. Uz već spomenutu mogućnost smanjenja toplinskih gubitaka radi uštede na troškovima goriva, termalni video sistem je jedan faktor povećanja sigurnosti rada postrojenja. Iz tog razloga kontroliraju se temperature vanjskih stijenki kotlova, elektrogeneratora, ležajeva, reduktora, šomotnih oplata idr. s ciljem prevencije mogućeg kvara, odnosno radi postizanja boljih radnih uvjeta, povećanja kvalitete i obima proizvodnje, sigurnosti svih sistema i sl.

Obrada elektroenergetskih postrojenja termalnim video sistemom se preventivno provodi na trafostanicama, elektrorasklopnim postrojenjima i komandnim ormarima i to obavezno kod punog opterećenja. Mjesta izrazito povišene temperature su sigurno potencijalni uzročnici sutrašnjeg kvara, pregaranja ili požara, i ovisno o odstupanju od normalnih vrijednosti, sanacija se preporuča u rasponu od "ODMAH", "ŠTO PRIJE" ili "PRVOM PRILIKOM".