Kontakt podaci

ADIMO d.o.o. projektiranje, nadzor i kontrola
Tizianova 22, 51000 Rijeka
MB 01609297

Tel. 051/678 973
Fax. 051/678 974
GSM: 098/216 472
e-mail: info@adimo.hr