Nadzor pri građenju i investicijskom održavanju objekata

VSI - Butoniga, vodoopskrbni sustav Istre, Buzet
• nadzor pri izgradnji "Vodovoda Butoniga" - strojarski dio - cjevovodi ø 1200 mm, dužine 120 km.

Luka Zadar
• nadzor pri izgradnji hidrauličkog, daljinski upravljanog vatrozaštitnog sustava "Luke Zadar"

Luka Rijeka
• nadzor pri izradi i ugradnji čeličnih spremnika

Tvornica cementa Pula
• nadzor pri izradi i montaži strojarske opreme

JANAF, d.d. - Jadranski naftovod, terminal Omišalj
• kontrola i nadzor izvođenja antikorozijske zaštite pri radovima izrade i polaganja podmorskog naftovoda Krk-kopno (6 km)

Istarska ciglana,d.d. Cerovlje
• nadzor pri izradi čeličnih konstrukcija hala za proizvodnju i skladištenje

Solana Pag
• nadzor pri izradi, montaži i održavanju strojarskih komponenti, procesne opreme i čeličnih konstrukcija

INA, Zagreb, SPC Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj
• nadzor pri izgradnji postrojenja i izvođenja antikorozijske zaštite čeličnih konstrukcija, cjevovoda i spremnika. (HDS/MHC, Platformnog I i II, Arornati, FCC, Energana...)

HEP, Zagreb
• TE Plomin I, nadzor pri izradi i montaži strojarske opreme i čeličnih konstrukcija
• HE Tribalj, nadzor izvođenja antikorozivne zaštite tlačnog cjevovoda
• Elektroprijenos Split, "Otočka veza" dalekovodna trasa 110 kV, otok Rab, otok Pag, nadzor izvođenja antikorozijske zaštite čeličnih konstrukcija
• PP HE JUG, HE Zakučac, nadzor pri podvodnim radovima demontaže hidromehaničke opreme

HKZP - Hrvatska kontrola zračne plovidbe
• nadzor nad rekonstrukcijom i ugradnjom lifta za TWR - Zračna luka Rijeka

TANKERKOMERC - Zadar
• nadzor nad sanacijom čeličnih konstrukcija spremnika nafte na terminalu Gaženica